Kõik mida teen Jumalale, olgu parim minu südamest. Kui Tema kutsub meid tegema tegusid oma tahtmist mööda, siis olgu meil sõnakuulelikkust seda järgida. Tema juhatab meid õigele teele ja annab tarkuse. Tema ike on kerge ja meie parim osa on Teda järgida. Meie teekond ei pruugi kerge olla, aga viljad on olulised. Issanda teed on imelised, äraarvamatud, kuid alati õnnistatud.

Minu nimi on Epp Hallik, elan Eestis ja usuteed olen käinud alates aastast 2003 ning olen Tallinna Valguse Tee vabakoguduse liige. Ametilt olen liikumisõpetaja lasteaias ja aroomterapeut-massöör. Elan maal looduse keskel, kus on linnakärast eraldatud paik. Mõneks aastaks eraldas Jumal mind aktiivsest tegevusest ja suhtlemisest, et otsiksin sügavamalt Tema palet. Oma erialal soovisin ka leida teistsugust väljundit, midagi, mis oleks Jumala eesmärkidega kooskõlas, sest Jumal paneb meie sisse oma mõtted ja soovid. Olen mõistnud, et suuremate asjade sünnile eelneb ettevalmistuse aeg ja alles siis, olen valmis rahus vastu võtma Tema parimat. Aeg-ajalt tegin õlisegusid inimeste palvel, kuid otsest Jumala juhatust ma tollal ei tundnud. Selle aja sisse jääb ka üks huvitav ja tagantjärgi tähenduslik kogemus. Nimelt sattusin kord savikotta, kus voolisin oma elu esimese savist eseme ,võideõli kannu. Nüüd tuletas Püha Vaim mulle seda meelde ja sellest sai õlisegudele logo.

Võideõlisid on seitse erinevat segu, erineva koostise ja erinevat värvi sildiga. Arvu seitse tuletas mulle meelde Püha Vaim. Maale elama minnes joonistasin pildi. Sellel oli mu enda nägu, taustaks hooned ja ümbritsev loodus – paik, kuhu Taevane Isa tahtel olin elama sattunud. Hiljem lisasin sellele pildile vikerkaare. Tol ajal ma ei teadnudki vikerkaare tähendust, mõistmine tuli hiljem. Seoses võideõliga tuletas Jumal mulle seda meelde. 1Ms 9:16 Kui pilvedes on vikerkaar, siis ma vaatan seda ja mõtlen igavesele lepingule Jumala ja iga elava hinge vahel maa peal olevas kõiges lihas. Vikerkaare tähtsus ja värvid leidsid oma osa minu võideõlides. Aastaid hiljem sain teada seosest Jumala seitsme Vaimu ja värvide osast. Kui Jumal kõnetab, avab sulle sõnumi, siis see raputab põhjalikult, sest toimunud on midagi väga suurt, isiklikku ja aukartust äratavat. Minu sees oli teadmine, et võideõli segud peavad olema parimast materjalist, millega kaasneb parim aroom ja turvaline kasutamine. Seega on tegu puhta orgaanilise tootega (BIO). Ka taimed on põhiliselt valitud piibli kohaselt. See kõik pakub mulle rõõmu, sest kasutan taimseid eeterlikke õlisid, mis on seotud eelnevate teadmistega oma erialast.

Rm 8:28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks – neile, kes on Tema kavatsuse kohaselt kutsutud.   

Kõik seitse õlisegu sobivad kasutamiseks õnnistamise ja tervendamise eesmärgil. Uues Testamendis pole antud palve-võideõli osas täpseid juhiseid. Kuid  olen Püha Vaimu juhtimisel kasutanud tuntumaid Piiblis nimetatud taimi. Meie Taevane Isa on rikas heldusest ja loonud taimed, väljendamaks Tema headust, armu ja raevu. Õlisegudel on ka Püha Vaimu poolt inspireeritud nimetused, mis pärinevad minu usutee algusest, kuid need nimed pole kasutajale esmatähtsad.

Siin siis need erinevad palve-võideõlid:

  • SEGU-VIOLETNE (mürt, viiruk, iisop) Selgus – kui Jumal puudutab, siis „avanevad silmad” ja see toob ühe mõistmise selguse.  Ps 37:6 Ta toob esile su õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu lõuna selguse. Iisopit kasutati puhastustoimingutes.
  • SEGU-INDIGO (nard, viiruk) Tänu – tänu, et olen Tema silmis armu leidnud, tänu Tema suuruse, armastuse ja ohvri eest. 1Jh 2:2 ning Tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Nardi ja viirukit kasutati Jeesuse austuseks.
  • SEGU-SININE (viiruk, benzoe, sandlipuu) Rõõm – rõõm leitud aardest, vabadusest, lootusest, Tema on mind võidnud rõõmuõliga. Ps 45:8-9; Ps 70:5, Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu sinus kõik, kes otsivad Sind; ja kes armastavad Sinu päästet, need öelgu alati: “Suur on Jumal!” Jes 61:10 Mina rõõmutsen väga Issandas, mu hing ilutseb mu Jumalas, sest Ta on mind riietanud päästeriietusega, katnud õigusekuuega, otsekui oleks peigmees enesele pähe pannud piduliku peakatte või pruut ennast ehetega ehtinud.
  • SEGU-ROHELINE (nard, benzoe, mürr) Rahu – lepitus, rahu mu sees, usaldusPs 4:9 Rahus ma heidan maha ning uinun, sest Sina üksi, Issand, asetad mind julgesti elama. Õp 14:30 Südamerahu on ihule eluks, aga kadedus on otsekui mädanik luudes.  Fl 4:7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.
  • SEGU-KOLLANE (viiruk, mürr) Õnnistus – teadmine, et oled õnnistatud, hoitud ja kaitstud. Ps 24:5  Tema saab õnnistuse Issandalt ja õiguse oma Jumalalt, kes on Tema pääste.
  • SEGU-ORANZ (roosipuu, mandariin) Õrnus – Tema oma armastuses on hoidev ja hell. Jes 40:11Neh 1:5  Ja ma ütlesin: “Oh Issand, taeva Jumal, suur ja kartustäratav Jumal, kes hoiab lepingut ja heldust neile, kes Teda armastavad ja Tema käske peavad!
  • SEGU-PUNANE (ladaan, mürr, roos) Lootus – lootes Tema armastuse suurusele, igavikulisele elulePs 146:5 Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal, kelle lootus on Issanda peale, oma Jumala peale. Ps 13:6 Kuid mina loodan Sinu helduse peale, mu süda ilutseb Sinu päästest. Ma tahan laulda Issandale, et Ta mulle on head teinudEst 2:12 (iluravis kasutatud taimed).

Kõige olulisem on Issanda tahte sündimine palves õliga võidmisel, Tema AU ilmsiks tulemisel. Sest Temalt lähtub õnnistus ja vägi.

Õnnistatud palve-võideõliga võidmist Issanda Jeesuse nimel ja olge ikka rõõmsad!