Smörjelseolja

 

Smörjelseolja

Smörjelseolja som bön – olja används idag för att välsigna och hela i Jesu namn. Oljor och aromer som är nämnda i bibeln och användningen av dessa, har ett viktigt syfte.

I smörjelseoljor har Epp Hallik använt eteriska oljor av vilda och organiska växter och hon utgår alltid från bibliska principer vid tillverkningen. Innehållet i de sju bön – oljorna är utvalda noggrant och rätt balanserade.

Använd oljorna endast utvärtes. Förvara oljorna mörkt. Vid kontakt med ögon eller vid hudbesvär skölj med mycket vatten. Barn, gravida kvinnor och människor med sensitiv hud rekommenderas att använda blandningen “Ömhet”.

Smörjelseoljorna urskiljs lätt för alla flaskor har skyltar med olika namn. I fall man vill prova olika blandningar, så finns det tester vid försäljningspunkten.

Markus 6:13 – och de drevo ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. 

Ordspråksboken 27:9 Salvor och rökelse göra hjärtat glatt.

Läs mer: 2 Mosebok 30:22-38; 2 Kungaboken 20:13; Psaltaren 45:8-9; Filipperbrevet 4:18; Ordspråksboken 27:9; Markus 6:13; Jakobsbrevet 5:14.

 

Gud välsigne dig!
Beställningar och information: epp@voideoli.com   Estniska
www.voideoli.com