Palve-võideõliga võidmine on sümbol Pühast Vaimust, kui õli puudutab teid, siis usu kaudu hakkab Püha Vaim tööle. Õlil on sümboolne toime nagu armulaual veini ja leiva puhul.

 Jk 5:14-15 Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu kogudusevanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Jeesuse nimel. Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles  ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks.

Mk 6:13  Ja ajasid välja palju kurje vaime ja võidsid paljusid haigeid õliga ja tegid nad terveks.

1Jh 5:14-15 Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi Tema tahtmist mööda palume, siis Tema kuuleb meid. Kuna me teame, et Ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud.

Kui keegi usub, siis ta ei vaata välisele, kui keegi usub, siis ta ei mõtle sellele, kuidas ta end tunneb. Sellele, kes usub Jumalasse, on käes see, mida ta usub. Ap 2:39 Vaimu vägi ei ole üksnes apostlitele, vaid keda iganes Issand kutsub enese juurde. Js 61:6 Aga teid nimetatakse Issanda preestriteks, teist räägitakse kui meie Jumala sulastest.

Püha võideõli oli valmistatud hästi lõhnavatest taimedest (loe  2Mo 30).

Uue Testamendi järgi ei ole antud juhiseid palveõli koostiseks, kuid parim on kasutada puhtaid, orgaaniliselt kasvatatud ja piiblis nimetatud aromaatseid taimi oliiviõlis, see on austuse avalduseks Issandale.

Õliga võidmisest loe lisaks 5Mo 28:40; Rt 3:3; 2Sm 14:2; Mi 6:15; Ps 104:15; Õp 27:9; Am 6:6; Lk 7:38,46.

Ülemlaul 4:10 Ah kui magus on su armastus, mu õeke, mu pruut! Su armastus on parem kui vein, kõigist palsameist parim on su õlide lõhn! 11 Su huuled tilguvad kärjemett, mu pruut, sul on keele all mesi ja piim, ja su riiete lõhn on otsekui Liibanoni lõhn! 12 Suletud rohuaed, pitseriga kinni pandud allikas. 13 Su väänded on granaatõunapuude aed valitud viljaga, hennapõõsaste ja nardidega – nard ja safran, kalmus ja kaneel koos igasugu viirukipuudega, mürr ja aaloe koos kõige paremate palsamitega. Jh 12:3. Maarja võttis nüüd naela ehtsat, hinnalist nardisalvi, võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega, ning koda täitus salvi lõhnast. 

2Kr 1:21, 1Jh 2:27  Tähtsaim võidmine Pühalt Vaimult. Kõik usklikud, kes on võtnud vastu Jeesuse Kristuse, kui Issanda oma päästjaks, on saanud sellise võidmise.

Loe lisaks: 2Mo 30, Ps 2:2, Tan 9:25,26, Is 61:1, Ps 45:7; Hb 1:9, Joh 1:41; Ap 9:22; 172,3; 18:5,28; Ex 29:29; 3Mo 4:3; 2Mo 30:26; 3Mo 4:3,5,16; 6:20; Ps 132:10; 1Sm 16:13; 2Sm 2:4; 1Kn 19:16; 1Kr 16:12; Ps 105:15.